Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 12)

Bóg powołuje Abrama

1
Pan rzekł do Abrama:
“Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę.

2
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem.

3
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą,
a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”.

4
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.
5
I zabrał Abram
z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj
posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać
do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu,
6
Abram przeszedł przez ten kraj aż
do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali
wówczas Kananejczycy. -
7
Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: “Twojemu
potomstwu oddaję właśnie tę ziemię”. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana,
który mu się ukazał.
8
Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od
Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam
również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego.

Abram w Egipcie. Zabranie Saraj na dwór faraona

9
Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę
Negebu.
10
Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu,
aby tam przez pewien czas pozostać; był bowiem ciężki głód w Kanaanie.

11
A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony, Saraj: “Wiem,
że jesteś urodziwą kobietą;
12
skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego
żona; i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu.
13
Mów więc, że jesteś
moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki
tobie utrzymał się przy życiu”.

14
Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest
bardzo piękną kobietą.
15
Ujrzawszy ją dostojnicy faraona, chwalili ją także
przed faraonem. Toteż zabrano Saraj na dwór faraona,
16
Abramowi zaś
wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i
niewolnice oraz oślice i wielbłądy.

17
Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za
zabranie Saraj, żony Abrama.
18
Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: “Cóżeś mi
uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną?
19
Dlaczego
mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz – oto
twoja żona; zabierz ją i idź!”
20
Dał też faraon rozkaz dworzanom, żeby
Abrama i jego żonę, i cały jego dobytek odprowadzili [do granicy].

Zostaw wpis