Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 13)

Abram rozstaje się z Lotem

1
Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem
do Negebu.
2
A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.
3

Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, do tego
miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty, między Betel i Aj,
4
do tego
miejsca, w którym uprzednio zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana.

5
Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty.
6
Kraj
nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się
rozłączyć.
7
A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i
pasterzami trzód Lota – mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i
Peryzzyci -
8
rzekł Abram do Lota: “Niechaj nie będzie sporu między nami,
między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni.
9

Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! Jeżeli
pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja – w
lewo”.

10
Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica
wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak
ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory.
11

Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi, I tak
rozłączyli się obaj.
12
Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w
owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę.
13
Mieszkańcy Sodomy byli
źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana.

14
Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: “Spójrz przed siebie i
rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na
wschód i ku morzu;
15
cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu
potomstwu na zawsze.
16
Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu
ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie
twoje potomstwo.
17
Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go
oddaję”.

18
Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby
Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana.

Zostaw wpis