Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 15)

Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze

1
Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia:
“Nie obawiaj się, Abramie,
bo Ja jestem twoim obrońcą;
nagroda twoja będzie sowita”.

2
Abram rzekł: “O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu
mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności
jest Damasceńczyk Eliezer”.
3
I mówił: “Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten
właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą”.
4
Ale oto
usłyszał słowa: “Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie
dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził”.
5
I poleciwszy
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: “Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli
zdołasz to uczynić”; potem dodał: “Tak liczne będzie twoje potomstwo”.

6
Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

7
Potem zaś rzekł do niego: “Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur
chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność”.
8
A na to Abram: “O
Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?”
9

Wtedy Pan rzekł: “Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i
trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę”.
10
Wybrawszy to
wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył
jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał.
11
Kiedy zaś do tego mięsa
zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził.
12
A gdy słońce
chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie
lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.
13
I wtedy to Pan rzekł do
Abrama: “Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako
przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą
tam ciemiężeni jako niewolnicy;
14
aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten
naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem.
15

Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do
grobu.
16
Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już
dopełni się miara niegodziwości Amorytów”.
17
A kiedy słońce zaszło i nastał
mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień
niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt.

18
Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: “Potomstwu
twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,

19
wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami,
20
Chetytami, Peryzzytami,
Refaitami,
21
Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami”.

Zostaw wpis