Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 16)

Pierworodny syn Abrama – Izmael

1
Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę
Egipcjankę, imieniem Hagar.
2
Rzekła więc Saraj do Abrama: “Ponieważ Pan
zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z
niej będę miała dzieci”. Abram usłuchał rady Saraj.
3
Saraj, żona Abrama,
wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu
Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie.

4
Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest
brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią.
5
Wtedy Saraj rzekła do Abrama:
“Przez ciebie doznaję zniewagi; ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę,
ona zaś czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią
między mną a tobą!”
6
Abram rzekł do Saraj: “Przecież niewolnica twoja jest
w twojej mocy: postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre”. Saraj
upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.

7
Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej
do Szur
8
i zapytał: “Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd
idziesz?” A ona odpowiedziała: “Uciekłam od mojej pani, Saraj”.
9
Wtedy
Anioł Pański rzekł do niej: “Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej
władzę”.
10
Po czym Anioł Pański oznajmił: “Rozmnożę twoje potomstwo tak
bardzo, że nie będzie można go policzyć”.
11
I mówił: “Jesteś brzemienna i
urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś
upokorzona.
12
A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył
przeciwko wszystkim i wszyscy – przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych
pobratymców”.
13
Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej “Tyś Bóg
widzialny”, bo mówiła: “Wszak tu widziałam Widzącego mnie, a jestem żywa”.

14
Dlatego tę studnię nazwano “Studnią Lachaj-Roj”. – Jest to ta, która
znajduje się pomiędzy Kadesz i Bered.

15
Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez
Hagar syna imieniem Izmael.

16
Abram miał lat osiemdziesiąt sześć, gdy mu Hagar urodziła Izmaela.

Zostaw wpis