Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 20)

Abraham w Gerarze

1
Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu i osiedlił się pomiędzy Kadesz
a Szur. A gdy przebywał w Gerarze,
2
mawiał o swej żonie Sarze: “Jest ona
moją siostrą”. Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi, by
zabrali Sarę.
3
Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i
powiedział do niego: “Umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona
ma męża”.
4
Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej, rzekł: “Panie,
czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych?
5
Przecież on mi mówił:
“Ona jest moją siostrą”, i przecież ona również mówiła: “On jest moim
bratem”. Uczyniłem to w prostocie serca i z rękami czystymi”.
6
Wtedy Bóg
rzekł do niego: “I ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca. Toteż sam
ciebie powstrzymałem od wykroczenia przeciwko Mnie; dlatego nie dopuściłem,
abyś się jej dotknął.
7
Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo jest on
prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeżeli
zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich
twoich bliskich”.
8
Nazajutrz rano Abimelek zwołał wszystkich swoich
domowników i opowiedział im to wszystko, oni zaś bardzo się przerazili.
9

Potem Abimelek wezwał Abrahama i rzekł mu: “Cóżeś nam uczynił? Cóż ci
zawiniłem, że o mało nie doprowadziłeś mnie i moich poddanych do wielkiego
grzechu? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie powinno się postępować!”
10
I
zapytał Abimelek Abrahama: “Jaki miałeś zamiar, czyniąc to?”
11
Abraham
odpowiedział: “Bo myślałem: Na pewno nie ma tu [u ludzi] bojaźni Bożej i
zabiją mnie z powodu mej żony.
12
Zresztą jest ona rzeczywiście moją
siostrą, jako córka ojca mego, lecz innej matki; mimo to została moją żoną.

13
Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do
niej: Wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła
do mnie: On jest moim bratem”.

14
Wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników i niewolnice i
zwrócił mu żonę jego Sarę.
15
Po czym rzekł: “Oto kraj mój przed tobą:
zamieszkaj, gdzie ci się podoba!”
16
Do Sary powiedział: “Daję bratu twemu
tysiąc sztuk srebra; niechaj to będzie dla ciebie dowodem, że jesteś bez
winy, wobec wszystkich, którzy są z tobą”.

17
Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i
jego niewolnice, aby mogli mieć potomstwo;
18
Bóg bowiem dotknął
niepłodnością wszystkie łona w domu Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama.

Zostaw wpis