Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 22)

Moria

1
A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego:
“Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: “Oto jestem” -
2
powiedział: “Weź twego
syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w
ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę”.
3
Nazajutrz rano Abraham
osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał
drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg
powiedział.
4
Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową
miejscowość.
5
I wtedy rzekł do swych sług: “Zostańcie tu z osłem, ja zaś i
chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was”.
6

Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka,
wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili.

7
Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: “Ojcze mój!” A gdy ten
rzekł: “Oto jestem, mój synu” – zapytał: “Oto ogień i drwa, a gdzież jest
jagnię na całopalenie?”
8
Abraham odpowiedział: “Bóg upatrzy sobie jagnię na
całopalenie, synu mój”. I szli obydwaj dalej.
9
A gdy przyszli na to
miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa
i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu.
10

Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

11
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: “Abrahamie,
Abrahamie!” A on rzekł: “Oto jestem”.
12
[Anioł] powiedział mu: “Nie podnoś
ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga,
bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”.

13
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego
rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej
zamiast swego syna.
14
I dał Abraham miejscu temu nazwę “Pan widzi”. Stąd to
mówi się dzisiaj: “Na wzgórzu Pan się ukazuje”.

15
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz
drugi:
16
“Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a
nie oszczędziłeś syna twego jedynego,
17
będę ci błogosławił i dam ci
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu
morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.
18
Wszystkie
ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

19
Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę,
poszedł do Beer-Szeby.

I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.

Potomkowie Nachora

20
Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła
synów twemu bratu, Nachorowi:
21
Usa, syna pierworodnego, Buza, jego brata,
Kemuela, praojca Aramejczyków,
22
Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa oraz
Betuela.
23
Betuel zaś był ojcem Rebeki.

Ośmiu synów urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama.
24
Również
drugorzędna żona Nachora, imieniem Reuma, urodziła Tebacha, Gachama,
Tachasza i Maakę.

Zostaw wpis