Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 23)

Śmierć i pogrzeb Sary

1
Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia.
2
Zmarła ona w
Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc
obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakać.

3
A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z
taką prośbą:
4
“Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u
was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą”.
5
Chetyci dali taką
odpowiedź Abrahamowi:
6
“Posłuchaj nas, panie! Uchodzisz wśród nas za
człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga; pochowaj więc swą zmarłą w
najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do
pochowania twej zmarłej”.
7
Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon
zgromadzonym Chetytom, zaczął do nich tak mówić:
8
“Jeśli godzicie się, abym
pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie! Proście za mną Efrona, syna
Sochara,
9
żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu
jego pola; za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was
grób na własność”.

10
Efron Chetyta, który siedział wśród swych współplemieńców,
odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę
miasta:
11
“Nie, panie mój, posłuchaj mnie: pole to i pieczarę, która na nim
się znajduje, daję ci; w obecności moich współbraci daję ci ją, pochowaj swą
zmarłą”.
12
Ale Abraham, oddawszy pokłon Chetytom,
13
oświadczył Efronowi
wobec zebranych: “Raczej ty zechciej mnie posłuchać: daję pieniądze za to
pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą”.
14
Efron
dał na to Abrahamowi taką odpowiedź:
15
“Panie mój, posłuchaj mnie: ziemia
warta czterysta syklów srebra – suma niewielka dla mnie i dla ciebie -
pochowaj swoją zmarłą!”
16
Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc
Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności Chetytów: czterysta syklów
srebra, jakie były wówczas w obiegu.

17
Tak więc posiadłość Efrona w Makpela, w pobliżu Mamre, czyli pole i
znajdująca się na nim pieczara, oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy
stały się
18
własnością Abrahama w obecności Chetytów i wszystkich, którzy
wchodzili w bramę ich miasta.

19
A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu [zwanym]
Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan.

20
Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od Chetytów do
Abrahama jako tytuł własności grobu.

Zostaw wpis