Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 40)

1
Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego
dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi
egipskiemu.
2
Faraon, rozgniewawszy się na obu tych dworzan, głównego
podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy,
3
oddał ich pod straż
przełożonego dworzan, do więzienia tam właśnie, gdzie przebywał Józef.
4

Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im
usługiwać.

A gdy przebywali jakiś czas w więzieniu,
5
obaj – podczaszy i piekarz
nadworny króla egipskiego – tej samej nocy obaj mieli sen o różnych
znaczeniach.
6
Kiedy Józef przyszedł do nich z rana, zobaczył, że byli
zafrasowani.
7
Zapytał więc obu tych dworzan faraona, którzy wraz z nim
przebywali w więzieniu: “Czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępione?”
8

Odpowiedzieli mu: “Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go
wytłumaczyć”. Rzekł do nich Józef: “Wszak wytłumaczenia należą do Boga.
Opowiedzcie mi je”.

9
Wtedy główny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen: “Widziałem
we śnie krzew winny, który rósł przede mną.
10
Na tym zaś krzewie były trzy
gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe
jagody.
11
W moim ręku był puchar faraona. Zerwałem te jagody, wycisnąłem je
do pucharu faraona i wręczyłem ów puchar faraonowi”.
12
Józef rzekł do
niego: “Znaczenie snu jest takie: Trzy gałązki są to trzy dni.
13
Po upływie
trzech dni faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd.
Będziesz podawał faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego
podczaszym.
14
Jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się dobrze
działo, okaż mi życzliwość: wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z
tego miejsca.
15
Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i
tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego
lochu”.

16
Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że Józef dobrze sen
wytłumaczył, rzekł do niego: “Ja zaś miałem taki sen: Trzymałem na głowie
trzy kosze białego pieczywa.
17
W koszu, który był na wierzchu, znajdowało
się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. A ptactwo
wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie”.
18
Józef tak
odpowiedział: “Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze – to trzy dni.
19
Za
trzy dni faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie.
Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało”.

20
Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla
swych dworzan. I wtedy w ich obecności kazał sprowadzić z więzienia
przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy.
21
Przełożonego
podczaszych przywrócił na dawny urząd podczaszego; podawał więc on puchar
faraonowi.
22
Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić – jak im zapowiedział
Józef.

23
Przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie, zapomniał o
nim.

Zostaw wpis