Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 6)

Zepsucie moralne ludzkości

1
A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki.
2

Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za
żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.

3
Wtedy Bóg rzekł: “Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze,
gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia
lat”.
4
A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy
synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc
owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

DZIEJE NOEGO – POTOP

Boże postanowienie zagłady

5
Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że
usposobienie ich jest wciąż złe,
6
żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i
zasmucił się.
7
Wreszcie Pan rzekł: “Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z
powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo
żal mi, że ich stworzyłem”.

8
[Tylko] Noego Pan darzył życzliwością.

Zapowiedź potopu. Arka

9
Oto dzieje Noego.

Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych
sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe.

10
A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

11
Ziemia została skażona w oczach Boga.
12
Gdy Bóg widział, iż ziemia
jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,
13
rzekł do
Noego:

“Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest
pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.
14
Ty zaś
zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją
smołą wewnątrz i zewnątrz.
15
A oto, jak masz ją wykonać: długość arki -
trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej szerokość i wysokość jej -
trzydzieści łokci.
16
Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz
na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń
przegrody: dolną, drugą i trzecią.
17
Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby
zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia;
wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
18
ale z tobą zawrę przymierze.
Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów.
19

Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę,
aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
20
Z każdego gatunku ptactwa, bydła i
zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie
wyginęły.
21
A ty nabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, co nadaje
się do jedzenia – i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na
paszę dla zwierząt”.

22
I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.

Zostaw wpis