Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 8)

1
Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich
zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą
ziemią i wody zaczęły opadać.
2
Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej
Otchłani tak, że deszcz przestał padać z nieba.
3
Wody ustępowały z ziemi
powoli, lecz nieustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły.

4
Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach
Ararat.
5
Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziesiątego. W pierwszym dniu
miesiąca dziesiątego ukazały się szczyty gór.
6
A po czterdziestu dniach
Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił,
7
wypuścił kruka; ale
ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi.
8
Potem
wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni
ziemi.
9
Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do
arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy
rękę, schwytał ją i zabrał do arki.
10
Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni,
znów wypuścił z arki gołębicę
11
i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w
dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi
opadła.
12
I czekał jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale
ona już nie powróciła do niego.

13
W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu
miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że
powierzchnia ziemi jest już prawie sucha.

14
A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła,

15
Bóg przemówił do Noego tymi słowami:
16
“Wyjdź z arki wraz z żoną, synami
i z żonami twych synów.
17
Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z
ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po
ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają”.

18
Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów.

19
Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających
po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi.

Przymierze Boga z Noem

20
Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt
czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.

21
Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: “Nie będę już więcej złorzeczył
ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od
młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to
uczyniłem.
22
Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i
żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc”.

Zostaw wpis