Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 9)

1
Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: “Bądźcie
płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię.
2
Wszelkie zaś zwierzę na
ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co
się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we
władanie.
3
Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na
pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.
4
Nie wolno wam tylko
jeść mięsa z krwią życia.
5
Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze
życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o
życie człowieka i u każdego – o życie brata.

6 [Jeśli] kto przeleje krew ludzką,
przez ludzi ma być przelana krew jego,
bo człowiek został stworzony na obraz Boga.

7
Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad
nią władzę”.

8
Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów:
9
“Ja, Ja zawieram
przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie;
10
z wszelką
istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i
polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim
zwierzęciem na ziemi.
11
Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie
zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie
potopu niszczącego ziemię”.
12
Po czym Bóg dodał: “A to jest znak
przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami,
na wieczne czasy:
13
Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza
między Mną a ziemią.
14
A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się
ten łuk na obłokach,
15
wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z
wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy
wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa.
16
Gdy zatem będzie ten łuk na
obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a
wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi”.

17
Rzekł Bóg do Noego: “To jest znak przymierza, które zawarłem między
Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi”.

Noe przeklina Kanaana, a błogosławi Sema

18
Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham był
ojcem Kanaana.
19
Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała
ziemia.

20
Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę.
21
Gdy potem
napił się wina, odurzył się [nim] i leżał nagi w swym namiocie.
22
Cham,
ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym
braciom, którzy byli poza namiotem.
23
Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i
trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego
ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca.

24
Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił
mu jego młodszy syn,
25
rzekł: “Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie
najniższym sługą swych braci!”
26
A potem dodał: “Niech będzie błogosławiony
Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie sługą Sema!
27
Niech Bóg da i Jafetowi
dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie
mu sługą”.

28
Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat.
29
I umarł Noe w wieku
lat dziewięciuset pięćdziesięciu.

Zostaw wpis