Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rut (Rt 2)

Rut na polu Booza

1
Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z
rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz.
2
Powiedziała Rut Moabitka do Noemi:
“Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył
życzliwością”. “Idź, moja córko” – odpowiedziała jej Noemi.
3
Rut wyszła
więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się
stało, że było to pole Booza, który był z rodu Elimeleka.
4
A oto Booz
przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: “Niech Pan będzie z wami!” -
“Niech błogosławi ci Pan!” – odpowiedzieli mu.
5
Zapytał Booz swego sługę
pilnującego żniwiarzy: “Czyja jest ta młoda kobieta?”
6
Odpowiedział sługa
pilnujący żniwiarzy: “To jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi
Moabu.
7
Powiedziała ona: Pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy za
żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu
był krótki”.
8
Powiedział Booz do Rut: “Słuchaj dobrze, moja córko! Nie
chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do
moich dziewcząt.
9
Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze, idź za nimi.
Oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała
pragnienie, idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy”.
10

Wtedy [Rut] upadła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, i zawołała:
“Dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak że mnie uznajesz, choć jestem
obcą?”
11
Odpowiedział jej Booz: “Oznajmiono mi dobrze to wszystko, co
uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża: opuściłaś ojca swego i
matkę swoją, i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego
przedtem nie znałaś.
12
Niech cię wynagrodzi Pan za to, coś uczyniła, i
niech będzie pełna twoja nagroda u Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła
przyszłaś się schronić”.
13
“Obyś darzył mnie życzliwością, panie mój -
powiedziała – oto uspokoiłeś mnie i przemawiałeś z dobrocią do swej
służebnicy, chociaż nie jestem nawet równa jednej z twoich służących”.

14
W czasie posiłku powiedział do niej Booz: “Podejdź tu i jedz chleb,
maczając swój kawałek w kwaśnej polewce”. Usiadła więc koło żniwiarzy, a
Booz dał jej prażonych ziaren. Jadła je, a gdy nasyciła się, resztę
zatrzymała.
15
Potem wstała zbierać kłosy. Booz wydał polecenie swoim
sługom: “Wolno jej zbierać kłosy nawet między snopami, wy zaś nie czyńcie
jej wstrętów.
16
Co więcej, wyrzucajcie dla niej kłosy z pokosu i
pozostawiajcie, żeby je mogła zebrać. I nie krzyczcie na nią!”
17
Rut
zbierała kłosy na polu aż do wieczora, a gdy wymłóciła kijem to, co zebrała,
było około efy jęczmienia.
18
Wziąwszy go poszła do miasta i zobaczyła jej
teściowa to, co zebrała. Wtedy Rut wyjęła i dała jej to, co pozostało jej z
posiłku.
19
“Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy – zapytała ją teściowa – gdzie
pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zaopiekował się tobą!”
Wtedy wyjawiła swej teściowej tego, u którego pracowała, mówiąc: “Człowiek,
u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Booz”.
20
Powiedziała Noemi do swej
synowej: “Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje
czynić dobrze żywym i umarłym!” I dodała Noemi: “Człowiek ten jest naszym
krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu”.
21
“I jeszcze
powiedział mi – rzekła Rut Moabitka – przyłącz się do moich dziewcząt,
dopóki nie skończą całego mojego żniwa”.
22
Noemi powiedziała do swej
synowej, Rut: “Lepiej dla ciebie, moja córko, że będziesz wychodzić z jego
dziewczętami, niż mieliby cię źle przyjąć na innym polu”.
23
Dołączyła się
więc Rut do dziewcząt Booza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw
jęczmienia i żniw pszenicy, i mieszkała ze swoją teściową.

Zostaw wpis