Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 13)

SAMSON

Zapowiedź narodzin

1
Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan
w ręce Filistynów na czterdzieści lat.
2
W Sorea, w pokoleniu Dana, żył
pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła.
3
Anioł
Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: “Otoś teraz niepłodna i nie
rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna.
4
Lecz odtąd strzeż się: nie pij
wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego.
5
Oto poczniesz i porodzisz
syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym
nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk
filistyńskich”.
6
Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego:
“Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła
Bożego – pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił
mi swego imienia.
7
Rzekł do mnie: “Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz
odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten
będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci”".

Powtórne ukazanie się Anioła

8
Wówczas modlił się Manoach do Pana mówiąc: “Proszę cię, Panie, niech
mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy,
co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi!”

9
A Bóg wysłuchał głosu Manoacha: Anioł Boży przyszedł jeszcze raz do
tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej Manoacha nie było przy niej.

10
Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością: “Oto ukazał
mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie”.
11
Manoach wstał, poszedł
za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami:
“Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną?” – Odpowiedział:
“Ja”.
12
Rzekł więc Manoach: “A gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady i
jakie obyczaje winien mieć chłopiec?”
13
Rzekł Anioł Pana do Manoacha:
“Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem.
14

Niech [syn] nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije
wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech
zachowuje to, co jej poleciłem”.

15
Rzekł jeszcze Manoach do Anioła Pana: “Pozwól, że cię zatrzymamy i
przygotujemy ci koźlątko”.
16b Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł
Pana.
16a Jednakże Anioł Pana rzekł do Manoacha: “Nawet gdybyś mnie
zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz
przygotować całopalenie, złóż je dla Pana”.
17
Wówczas rzekł Manoach do
Anioła Pana: “Jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje,
mogli cię uczcić”.
18
Odpowiedział mu Anioł: “Dlaczego pytasz się o moje
imię: ono jest tajemnicze”.
19
Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz
ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A
Manoach i jego żona patrzyli.
20
Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu,
Anioł Pan wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to padli
twarzą na ziemię.
21
Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i
jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana.
22
Potem rzekł
Manoach do żony: “Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga”.
23

Żona mu odpowiedziała: “Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie
przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej ani też nie okazałby
nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy”.

24
Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson.
Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił.
25
Duch Pana zaś począł na niego
oddziaływać w Obozie Dana między Sorea a Esztaol.

Zostaw wpis