Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 1)

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE

Rozrost i ucisk Izraela

1
Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy
zaś przyszedł ze swoją rodziną:
2
Ruben, Symeon, Lewi, Juda;
3
Issachar,
Zabulon i Beniamin:
4
Dan, Neftali, Gad i Aser.
5
Było zaś wszystkich
potomków Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.
6
Potem
umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie.
7
A synowie Izraela
rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że
cały kraj się nimi napełnił.

8
Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa.
9
I rzekł
do swego ludu: “Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od
nas.
10
Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W
wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw
nam, aby wyjść z tego kraju”.
11
Ustanowiono nad nim przełożonych robót
publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona
miasta na składy: Pitom i Ramses.
12
Ale im bardziej go uciskano, tym
bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do
Izraelitów.
13
Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich
prac
14
i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz
różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich
bezwzględnie.

15
Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się
Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski
16
te słowa: “Jeśli będziecie
przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli
będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją
przy życiu”.
17
Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla
egipskiego, pozostawiając przy życiu [nowo narodzonych] chłopców.
18
I
wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: “Czemu tak czynicie i czemu
pozostawiacie chłopców przy życiu?”
19
One odpowiedziały faraonowi: “Kobiety
hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek, one są zdrowe, toteż rodzą
wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna”.
20
Bóg dobrze czynił
położnym, a lud [izraelski] stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy.
21

Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo.
22

Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: “Wszystkich nowo narodzonych
chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić
przy życiu”.

Zostaw wpis