Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 12)

1
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
2
“Miesiąc ten
będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku!
3

Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca
niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.
4
Jeśliby
zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego
razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była
odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według
tego, co każdy może spożyć.
5
Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny;
wziąć możecie jagnię albo koźlę.
6
Będziecie go strzec aż do czternastego
dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o
zmierzchu.
7
I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w
którym będą go spożywać.
8
I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu,
spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami.
9
Nie będziecie
spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na
ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami.
10
Nie może nic pozostać z niego na
dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu
spalicie.
11
Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane,
sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie
pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.
12
Tej nocy przejdę przez
Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do
bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan.
13
Krew będzie
wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę
krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę
karał ziemię egipską.
14
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i
obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie
pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie.
15
Przez siedem dni
spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki
kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do
siódmego, wyłączony będzie z Izraela.
16
W pierwszym dniu będziecie mieli
zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać
żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie.
17
Przestrzegać
będziecie Święta Przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z
ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we
wszystkich waszych pokoleniach.
18
Czternastego dnia miesiąca pierwszego od
wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora dwudziestego
pierwszego dnia tego miesiąca.
19
Przez siedem dni nie znajdzie się w domach
waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze
zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju.
20
Nie wolno wam
jeść nic kwaszonego; we wszystkich domach waszych winniście jeść chleb
niekwaszony”.

21
Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich:
“Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę.
22

Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią
z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was
wychodzić przed drzwi swego domu.
23
A gdy Pan będzie przechodził, aby
porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan
takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was]
zabijał.

24
Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla
ciebie i dla twych dzieci!
25
Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan,
jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju.
26
Gdy się was zapytają dzieci:
cóż to za święty zwyczaj? -
27
tak im odpowiecie: “To jest ofiara Paschy na
cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy
nasze ocalił”".

Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon.
28
Izraelici poszli i wypełnili
[przepis]. Jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili.

29
O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego
syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który
był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła.
30
I wstał
faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie.
I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie
byłoby umarłego.
31
I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona,
i powiedział: “Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak
Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia.
32
Weźcie
ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę
dla mnie”.
33
I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z
kraju, gdyż mówili: “Wszyscy pomrzemy”.

34
I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło w dzieżach owiniętych
płaszczami, i niósł je na barkach.
35
Synowie Izraela uczynili według tego,
jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote
oraz szaty.
36
Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli
im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.

37
I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset
tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci.
38
Także wielkie mnóstwo cudzoziemców
wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek.
39
Z ciasta, które
wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło.
Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet
zapasów na drogę.
40
A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta
trzydzieści lat.
41
I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu
lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej.
42
Tej nocy czuwał Pan
nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być
czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.

43
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: “Takie będzie prawo dotyczące
Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać.
44
Jednak niewolnik,
nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać.
45

Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać.
46
W jednym i tym samym domu
winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na
zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie.
47
Całe zgromadzenie Izraela
będzie to zachowywało.
48
Jeśliby cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał
obchodzić Paschę [ku czci] Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich
potomków jego domu, i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia
Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany
nie może spożywać Paschy.
49
Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla
cudzoziemców przebywających pośród was”.
50
Wszyscy Izraelici uczynili tak,
jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi.
51
Tego samego dnia wywiódł Pan synów
Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów.

Zostaw wpis