Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 14)

1
Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami:
2
“Rozkaż Izraelitom, niech
zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem,
naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem.
3

Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im
drogę.
4
Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy
okażę potęgę moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas
Egipcjanie, że Ja jestem Pan”. I uczynili w ten sposób.

5
Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się
usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: “Cóżeśmy uczynili
pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę?”
6
Rozkazał wówczas faraon
zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą.
7
Wziął sześćset
rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich
byli dzielni wojownicy.
8
Pan uczynił upartym serce faraona, króla
egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z
podniesioną ręką.
9
Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad
morzem – wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego – pod
Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon.
10
A gdy się zbliżył faraon, Izraelici
podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się
przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana.
11
Rzekli do
Mojżesza: “Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś,
abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że
wyprowadziłeś nas z Egiptu?
12
Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie:
Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było
służyć im, niż umierać na tej pustyni”.
13
Mojżesz odpowiedział ludowi: “Nie
bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana,
jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie
już nigdy oglądać.
14
Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni”.

15
Pan rzekł do Mojżesza: “Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz
Izraelitom, niech ruszają w drogę.
16
Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij
rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą
ziemię.
17
Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi.
Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i
wszystkich jego jeźdźców.
18
A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego
rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan”.

19
Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił
miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i
zajął ich tyły,
20
stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I
tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do
drugich przez całą noc.
21
Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął
wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił
morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły,
22
a Izraelici szli przez środek
morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.
23

Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy
weszli za nimi w środek morza.
24
O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze
słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki.
25
I zatrzymał koła
ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać.
Egipcjanie krzyknęli: “Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan
walczy z Egipcjanami”.
26
A Pan rzekł do Mojżesza: “Wyciągnij rękę nad
morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców”.
27
Wyciągnął
Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce.
Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku
morza.
28
Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska
faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani
jeden.
29
Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur [wodny] po
prawej i po lewej stronie.
30
W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk
Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza.
31
Gdy
Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan,
ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi.

Zostaw wpis