Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 17)

Wyprowadzenie wody ze skały

1
Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby
przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody
do picia.
2
I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc: “Daj nam wody do picia!”
Mojżesz odpowiedział im: “Czemu kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie
Pana na próbę?”
3
Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw
Mojżeszowi i mówił: “Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze
dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?”
4
Mojżesz wołał wtedy do
Pana i mówił: “Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują
mnie!”
5
Pan odpowiedział Mojżeszowi: “Wyjdź przed lud i weź kilku ze
starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź.
6

Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z
niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”. Mojżesz uczynił tak na oczach
starszyzny izraelskiej.
7
I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ
tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: “Czy też Pan
jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?”

Zwycięstwo nad Amalekitami

8
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.
9
Mojżesz
powiedział wtedy do Jozuego: “Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na
walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”.

10
Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami.
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
11
Jak długo Mojżesz trzymał
ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał
przewagę Amalekita.
12
Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i
położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce,
jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były
ręce jego stale wzniesione wysoko.
13
I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów
i ich lud ostrzem miecza.
14
Pan powiedział wtedy do Mojżesza: “Zapisz to na
pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o
Amalekicie pod niebem”.
15
Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał
Pan-Nissi,
16
gdyż mówił: “Ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego
trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie”.

Zostaw wpis