Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 18)

Spotkanie Mojżesza z Jetrą

1
Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym
wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan
wyprowadził Izraelitów z Egiptu.
2
Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę
Mojżesza Seforę, którą ten odesłał,
3
i dwóch jej synów. Jeden z nich miał
imię Gerszom, bo powiedział [Mojżesz]: “Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi”.

4
Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż: “Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i
wyratował mię od miecza faraona”.
5
Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami
jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod górą Bożą.
6

I polecił donieść Mojżeszowi: “Ja Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną
twoją i z obu twoimi synami”.

7
Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem
wypytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu.
8
Mojżesz
opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił faraonowi i Egipcjanom
przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie
podróży, i jak Pan ich uwolnił.
9
I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra,
jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan.
10
I
powiedział Jetro: “Niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk
Egipcjan i z rąk faraona, <On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan>.
11
Teraz
wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób
ukarał tych, co się nimi pysznili”.

12
Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary
biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z
teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem.

13
Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed
Mojżeszem od rana do wieczora.
14
Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie
jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: “Czemu ty [sam] się zajmujesz
sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed
tobą od rana do wieczora?”
15
Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: “Lud
przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga.
16
Jeśli mają spór, to przychodzą
do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy
Boże”.
17
Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: “Nie jest dobre to, co
czynisz.
18
Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca
jest dla ciebie za ciężka, i sam jej nie możesz podołać.
19
Teraz posłuchaj
rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem
swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy.
20
Pouczaj lud
dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien
chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać.
21
A wyszukaj sobie z całego
ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą
niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem,
już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką,
22
aby mogli
sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać,
sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten
sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar.
23
Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego
skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie”.

24
Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu
powiedział.
25
Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów dzielnych i
ustanowił ich kierownikami ludu, przełożonymi nad tysiącem, nad stoma, nad
pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma,
26
aby wyroki wydawali ludowi w każdym
czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi, wszystkie lżejsze
natomiast sami rozstrzygali.
27
Następnie Mojżesz odprawił teścia, który
udał się do swego kraju.

Zostaw wpis