Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 22)

1
Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się [w nocy] i pobił go
tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi.
2
Ale gdyby to uczynił po wschodzie
słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie ma, czym
by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł.
3
Jeśli
to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca,
odda w podwójnej ilości.

4
Jeśliby ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło, niszcząc cudze
pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej
winnicy.
5
Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie [ogrodzenia], i spali
stertę zboża albo stojące na pniu zboże, albo pole, wówczas ten, co wzniecił
pożar, winien wynagrodzić szkody.

6
Jeśliby ktoś dał drugiemu pieniądze lub przedmioty wartościowe na
przechowanie i zostałoby to skradzione w domu tego człowieka, a złodziej
zostanie wykryty, winien wypłacić dwukrotne odszkodowanie.
7
Jeśliby nie
wykryto złodzieja, to wówczas stawi się właściciel domu przed Bogiem [i
przysięgnie], że nie wyciągnął ręki po dobro drugiego.

8
We wszelkiej sprawie poszkodowania dotyczącego wołu, osła, owcy,
odzieży, jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jego własność,
sprawa obydwu winna być przedłożona Bogu, a którego Bóg uzna winnym, ten
zwróci drugiemu w podwójnej ilości.

9
Jeśliby ktoś powierzył drugiemu pieczę nad osłem, wołem, owcą lub nad
jakimkolwiek innym zwierzęciem, a ono padło lub okaleczyło się, lub zostało
uprowadzone, a nie ma na to świadka,
10
to sprawę między obiema stronami
rozstrzygnie przysięga na Pana, że [przechowujący] nie wyciągnął ręki po
dobro drugiego, i właściciel przyjmie, co pozostało, a tamten nie będzie
płacił odszkodowania.
11
Jeśli zaś to zostało skradzione, zapłaci
właścicielowi.
12
Jeśli owo [bydlę] zostało rozszarpane przez jakieś dzikie
zwierzę, to przyniesie je jako dowód i nie musi uiszczać odszkodowania za
rozszarpane.

13
Gdyby ktoś wynajął od drugiego [zwierzę], a ono się okaleczyło lub
padło w nieobecności właściciela, winien uiścić odszkodowanie.
14
Gdy jednak
stało się to w obecności właściciela, to nie będzie dawał odszkodowania w
tym wypadku, gdy [zwierzę] było wynajęte, bo dał cenę wynajmu.

Prawo rodzinne

15
Jeśli ktoś uwiódł dziewicę jeszcze nie zaręczoną i obcował z nią,
uiści [rodzinie] opłatę [składaną przy zaślubinach] i weźmie ją za żonę.
16

Jeśliby się ojciec nie zgodził mu jej oddać, wówczas winien zapłacić tyle,
ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewic.

Prawo moralne

17
Nie pozwolisz żyć czarownicy.

18
Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.

19
Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom <poza samym Panem>, podlega
klątwie.

20
Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami
byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
21
Nie będziesz krzywdził żadnej
wdowy i sieroty.
22
Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę
ich skargę,
23
zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą
wdowami, a dzieci wasze sierotami.

24
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok
ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz
mu płacić odsetek.

25
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać
przed zachodem słońca,
26
bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego
ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem
litościwy.

27
Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który
rządzi twoim ludem.

28
Nie będziesz się ociągał z [ofiarą z] obfitości zbiorów i soku
wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna.
29
To samo
uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce
swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.

30
Będziecie dla Mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa
zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom.

Zostaw wpis