Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 23)

1
Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z
niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia.
2
Nie łącz się z
wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po
stronie tłumu, aby przechylić wyrok.
3
A także w procesie nie miej względów
dla bogatych.

4
Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się,
odprowadź je do niego.
5
Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim
ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.

6
Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca
do ciebie w swym procesie.
7
Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku
śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego.
8

Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze
widzących i są zgubą spraw słusznych.
9
Nie będziesz uciskał cudzoziemców,
gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie.

Rok szabatowy

10
Przez sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody,
11
a
siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść
ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z
twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym.
12
Sześć dni będziesz pracował, a
dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i
odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec.

13
Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów
obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych.

Święta

14
Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku.
15

Obchodząc Święto Przaśników będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez siedem
dni chleb z niekwaszonej mąki, w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym
miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede Mną z
próżnymi rękami.
16
I Święto Żniw pierwszych twoich zbiorów z tego, co
posiałeś na roli, oraz Święto Zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola
twój plon.
17
Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed
Panem, Bogiem swoim.

18
Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie
będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej świątecznej ofiary.

19
Przyniesiesz do domu Boga twego, Pana, pierwociny z płodów ziemi. I
nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

Zachęta do zachowania przepisów Prawa

20
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej
drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.
21
Szanuj go i
bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie
przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.
22
Jeśli będziesz
wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę
nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących
się tak do ciebie.
23
Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty,
Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.
24

Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie
będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i
bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele.
25
Będziecie oddawać cześć Panu,
Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę. Oddalę od ciebie
wszelką chorobę.
26
Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała
przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego
życia uczynię pełną.

27
Lęk wzbudzę przed tobą oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud, do
którego przyjdziesz. Sprawię, że będą uciekać przed tobą wszyscy twoi
nieprzyjaciele.

28
Ja zaś poślę przed tobą szerszenie, które wypędzą Chiwwitę,
Kananejczyka i Chetytę sprzed ciebie.
29
Nie wypędzę go sprzed ciebie w
jednym roku, aby kraj nie stał się pustkowiem i nie rozmnożył się w nim
dziki zwierz na twoją szkodę.
30
Będę ich wypędzał sprzed ciebie stopniowo,
aż się rozrośniesz i będziesz mógł objąć kraj w posiadanie.
31
Ustanowię
granice twego kraju od Morza Czerwonego do morza filistyńskiego, od pustyni
aż do Rzeki. Oddam w ręce wasze mieszkańców tego kraju, a ty ich przepędzisz
spośród was.
32
Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami.
33

Nie mogą mieszkać w twoim kraju, gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw
Mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą”.

Zostaw wpis