Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 25)

PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU

Dary na budowę przybytku

1
Pan tak przemówił do Mojżesza:
2
“Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla
Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie
dla mnie daninę.
3
Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto,
srebro i brąz,
4
purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść
kozią;
5
baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo
akacjowe;
6
oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i
pachnących kadzideł;
7
kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla
ozdobienia efodu i pektorału.
8
I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł
zamieszkać pośród was.
9
Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego
sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę.

Przybytek i jego sprzęty. Arka

10
I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa
i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.
11

I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej
dokoła złote wieńce.
12
Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i
przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej
boku i dwa do drugiego jej boku.
13
Rozkażesz zrobić drążki z drzewa
akacjowego i pokryjesz je złotem.
14
I włożysz drążki te do pierścieni po
obu bokach arki celem przenoszenia jej.
15
Drążki pozostaną w pierścieniach
arki i nie będą z nich wyjmowane.
16
I włożysz do arki Świadectwo, które
dam tobie.

17
I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić
będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia;
18
dwa też cheruby
wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.
19
Jednego
cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu
przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych.
20
Cheruby będą miały
rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami
przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku
przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.
21
Umieścisz przebłagalnię na
wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie.
22
Tam będę
się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad
Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za
twoim pośrednictwem Izraelitom.

Stół chlebów pokładnych i naczynia

23
Uczynisz też stół z drzewa akacjowego; jego długość będzie wynosić
dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia.
24

Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty.
25
I uczynisz
wokoło listwę na cztery palce szeroką i zrobisz wieniec złoty dokoła dla tej
listwy.
26
Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przyprawisz je do
czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi.
27
Blisko listwy będą się
znajdować cztery pierścienie do włożenia w nie drążków do przenoszenia
stołu.
28
A zrobisz te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I
będzie się przenosiło stół za ich pomocą.

29
Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar
płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota.
30
Będziesz zawsze kładł na stole
przede Mną chleby pokładne.

Świecznik

31
Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz
świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty
będą z jednej bryły.
32
Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy
ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego
jego boku.
33
Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami
będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu
kwiatów migdałowych – na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach
wychodzących ze świecznika.
34
Na świeczniku zaś będą cztery kielichy
kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami.
35
A pąk jeden będzie pod
dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma
[następnymi] ramionami świecznika z jednej bryły. Tak [niech będzie] pod
sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika.
36
Pąki te i ramiona będą
wychodzić z samego świecznika i będą [wykonane] z jednej bryły szczerego
złota.

37
I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby
oświecały tę stronę, która jest przed nimi.
38
Szczypce też i naczynia do
knotów uczynisz ze szczerego złota.
39
Z talentu szczerego złota należy
wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego.
40
Uważaj zaś
pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.

Zostaw wpis