Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 26)

Przybytek

1
Uczynisz przybytek z dziesięciu tkanin: uczynisz go z kręconego bisioru,
z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu – z cherubami wykonanymi przez
biegłego tkacza.
2
Długość poszczególnej tkaniny winna wynosić dwadzieścia
osiem łokci, a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie; wszystkie zaś
tkaniny winny mieć jednakowe wymiary.
3
Pięć tkanin będzie powiązanych ze
sobą – jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą
jedna z drugą.
4
I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach
jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczynisz na brzegach
ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta.
5
Pięćdziesiąt zaś wstążek
przyszyjesz do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej
tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte
naprzeciw siebie.
6
Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek i
zwiążesz tkaniny przy pomocy tych kółek, i przybytek będzie stanowił jedną
całość.

7
Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je
z jedenastu [mniejszych] nakryć.
8
Długość jednego nakrycia będzie wynosiła
trzydzieści łokci, a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie, i wszystkie
jedenaście nakryć będą miały jednakowe wymiary.
9
Powiążesz ze sobą pięć
nakryć osobno, a [pozostałe] sześć osobno. Jednakże szóste nakrycie, które
ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje.
10
I przyszyjesz
pięćdziesiąt wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają
być spięte, i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu,
w którym mają być spięte.
11
Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu
i nałożysz kółka na wstążki, i w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze
sobą, że utworzą jedną całość.
12
To zaś, co zbywa z przykryć namiotu,
mianowicie połowa przykrycia zbywająca, będzie zwisać na tylnej stronie
przybytku.
13
Z tego zaś, co zbywa z długości przykryć, będzie zwisać jeden
łokieć po obu stronach przybytku i tak będzie mu służyło za przykrycie.
14

Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na
czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów.

15
Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je
pionowo.
16
Wysokość desek wynosić będzie dziesięć łokci, a szerokość jednej
deski półtora łokcia.
17
Każda deska będzie miała dwa czopy osadzone jeden
naprzeciw drugiego: tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku.
18
I
przygotujesz deski na przybytek: dwadzieścia desek na ścianę południową – po
stronie prawej.
19
I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz, pod każdą
deskę dwie podstawy na oba jej czopy.
20
I po drugiej stronie przybytku, na
ścianę północną, [uczynisz] dwadzieścia desek.
21
A do nich czterdzieści
podstaw srebrnych; po dwie podstawy na każdą deskę.
22
A dla tylnej części
przybytku sporządzisz sześć desek.
23
Przy narożnikach tylnej ściany
przybytku postawisz dwie deski.
24
Deski będą przystawały szczelnie do
siebie u dołu, a u góry równie szczelnie będą połączone za pomocą jednego
pierścienia, i tak będzie także z deskami przy obu innych narożnikach.
25
I
tak będzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaście, dwie podstawy pod
każdą deskę.
26
I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa
akacjowego, pięć dla desek jednej strony przybytku
27
i pięć poprzeczek dla
desek drugiej strony przybytku, pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią
ścianę przybytku.
28
Poprzeczka umieszczona pośrodku desek przechodzić
będzie od końca do końca.
29
Deski pokryjesz złotem, a pierścienie dla
osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem.

30
Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze.

31
Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i
z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza.
32
I
zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem.
Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra.
33
Powiesisz
zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę Świadectwa, i
będzie oddzielała zasłona [Miejsce] Święte od Najświętszego.
34
I położysz
przebłagalnię na Arce Świadectwa w Miejscu Najświętszym.
35
Umieścisz przed
zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik,
stół zaś umieścisz po stronie północnej.
36
Każesz też sporządzić zasłonę
przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i
kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną.
37
I zawiesisz też przy wejściu
do przybytku zasłonę na pięciu słupach z drzewa akacjowego i pokryjesz je
złotem, i będą haczyki do niej ze złota. I odlejesz do nich pięć podstaw z
brązu.

Zostaw wpis