Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 32)

ODSTĘPSTWO IZRAELA I ODNOWIENIE PRZYMIERZA

Kult złotego cielca

1
A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się
przed Aaronem i powiedział do niego: “Uczyń nam boga, który by szedł przed
nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas
wyprowadził z ziemi egipskiej”.
2
Aaron powiedział im: “Pozdejmujcie złote
kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i
przynieście je do mnie”.
3
I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w
uszach, i zniósł je do Aarona.
4
A wziąwszy je z ich rąk nakazał je
przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli:
“Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”.
5
A widząc
to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: “Jutro będzie
uroczystość ku czci Pana”.
6
Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i
złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się
bawić.

7
Pan rzekł wówczas do Mojżesza: “Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się
lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.
8
Bardzo szybko odwrócili
się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z
metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: “Izraelu, oto twój
bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”".

9
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: “Widzę, że lud ten jest ludem
o twardym karku.
10
Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew
mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”.

11
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić:
“Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?
12
Czemu to mają
mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w
górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i
zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.
13
Wspomnij na Abrahama,
Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc
do nich: “Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą
ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”".
14

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

15
Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku,
a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej
stronie.
16
Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga,
wyrytym na tablicach.

17
A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: “W
obozie rozlegają się okrzyki wojenne”.
18
On zaś odpowiedział:

“To nie głos pieśni zwycięstwa
ani głos pieśni klęski,
lecz słyszę pieśni dwóch chórów”.

19
A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się
wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża
góry.
20
A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na
proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom.
21
I powiedział Mojżesz
do Aarona: “Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki
grzech?”
22
Aaron odpowiedział: “Niech się mój pan nie unosi na mnie
gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego.
23
Powiedzieli do
mnie: “Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało
z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”.
24
Wtedy
rzekłem do nich: “Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie”. I złożyli mi je,
i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec”.

25
I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu
popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół.
26
Zatrzymał się Mojżesz w
bramie obozu i zawołał: “Kto jest za Panem, do mnie!” A wówczas przyłączyli
się do niego wszyscy synowie Lewiego.
27
I rzekł do nich: “Tak mówi Pan, Bóg
Izraela: “Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z
powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata,
kto swego przyjaciela, kto swego krewnego”".
28
Synowie Lewiego uczynili
według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.
29

Mojżesz powiedział wówczas do nich: “Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ
każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył
wam dzisiaj błogosławieństwa!”

30
Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: “Popełniliście ciężki
grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego
grzechu”.
31
I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: “Oto niestety lud ten
dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota.
32

Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej
księgi, którą napisałeś”.
33
Pan powiedział do Mojżesza: “Tylko tego, który
zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi.
34
Idź teraz i prowadź ten
lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej
kary ukarzę ich za ich grzech”.
35
I rzeczywiście Pan ukarał lud za to, że
uczynił sobie złotego cielca, wykonanego pod kierunkiem Aarona.

Zostaw wpis