Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 36)

1
Basaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość,
rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego
przybytku według wszystkich nakazów Pana”.

2
Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w
rzemiośle, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których
serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła.
3
Ci zaś przyjęli
od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy
świętego przybytku, aby je wykonać; ponadto znosili im każdego dnia dalsze,
dobrowolne dary.
4
Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy,
wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej
pracy, którą wykonywał,
5
i tak powiedzieli do Mojżesza: “Lud przynosi o
wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać”.
6

Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: “Ani mężczyźni, ani
kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek”. Zaprzestał więc lud
znoszenia darów.
7
Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich
prac, a nawet wiele zbywało.

Budowa przybytku i jego sprzętów

8
Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z
dziesięciu tkanin z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z
karmazynu, z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza.
9
Długość
poszczególnych tkanin wynosiła dwadzieścia osiem łokci, a szerokość cztery
łokcie; wszystkie zaś tkaniny miały jednakowe wymiary.
10
Pięć tkanin było
powiązanych ze sobą jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin było
powiązanych jedna z drugą.
11
I przyszyto wstążki z fioletowej purpury na
brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczyniono na
brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta.
12
Pięćdziesiąt wstążek
przyszyli do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek do drugiej tkaniny w
miejscu, gdzie mają być spięte, tak iż wstążki były przyszyte naprzeciw
siebie.
13
Ponadto przyszyli pięćdziesiąt złotych kółek i związali tkaniny
za pomocą tych kółek, tak że przybytek stanowił jedną całość.

14
Zrobiono również nakrycia z koziej sierści dla przybytku, a uczynili
jedenaście nakryć.
15
Długość jednego nakrycia wynosiła trzydzieści łokci, a
szerokość jednego nakrycia cztery łokcie, i te jedenaście nakryć miały
jednakowe wymiary.
16
Powiązano ze sobą pięć nakryć osobno, a pozostałe
sześć osobno.
17
I przyszyto pięćdziesiąt wstążek na brzegach jednego
nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i pięćdziesiąt wstążek na
brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte.
18
Ponadto
przyszyto pięćdziesiąt kółek z brązu i w ten sposób związano nakrycia
przybytku, że utworzyły jedną całość.
19
Oprócz tego uczyniono nakrycie na
namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i wreszcie nakrycie na
wierzch ze skór delfinów.

20
I z drzewa akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je
pionowo.
21
Wysokość deski wynosiła dziesięć łokci, a szerokość jednej deski
półtora łokcia.
22
Każda deska miała dwa czopy osadzone jeden naprzeciw
drugiego; tak zrobiono u wszystkich desek przybytku.
23
A zrobiono dla
przybytku dwadzieścia desek na ścianę południową
24
i czterdzieści podstaw
srebrnych sporządzonych pod te dwadzieścia desek, na każdą deskę dwie
podstawy na oba jej czopy.
25
A po drugiej stronie przybytku na ścianę
północną zrobiono także dwadzieścia desek.
26
A do nich czterdzieści podstaw
srebrnych, po dwie podstawy na każdą deskę.
27
A dla tylnej części przybytku
na ścianę zachodnią sporządzono sześć desek.
28
Przy narożnikach tej tylnej
ściany przybytku postawiono po dwie deski.
29
Przystawały one szczelnie do
siebie na dole, a na górze równie szczelnie połączone były ze sobą za pomocą
powiązania; tak też uczyniono z deskami na obu innych narożnikach.
30
I tak
w tylnej ścianie przybytku było osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaście,
czyli po dwie podstawy na każdą deskę.
31
I zrobiono również poprzeczki z
drzewa akacjowego dla powiązania desek, pięć dla jednej ściany przybytku,
32

a pięć poprzeczek dla desek drugiej ściany przybytku i pięć poprzeczek dla
tylnej, czyli zachodniej ściany przybytku.
33
Poprzeczkę umieszczoną w
pośrodku desek sporządzono w ten sposób, że przechodziła od końca do końca.

34
Deski pokryto złotem, a pierścienie dla osadzenia drewnianych wiązań
zrobiono ze złota i poprzeczki pokryto złotem.

35
Zrobiono też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i
kręconego bisioru z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza.
36
I
zawieszono ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem.
Haczyki do nich wykonano ze złota, a cztery podstawy zrobiono z brązu.
37
I
uczyniono też zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej
purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną.
38
Ponadto
[uczyniono] do niej pięć słupów i haczyki, i pokryto złotem ich głowice i
klamry, a podstawy do nich były z brązu.

Zostaw wpis