Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 37)

1
Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła
dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia.
2
I pokrył ją
szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej dokoła złoty wieniec.

3
Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i [przymocował] je do czterech
jej rogów: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego
jej boku.
4
Również zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem.
5

I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki [służące] do jej
przenoszenia.
6
Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej
wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość półtora łokcia.
7
Dwa też
cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni:
8

jednego cheruba na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu
przebłagalni. Wykonał cheruby razem z przebłagalnią na obu jej bokach.
9

Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebłagalnię.
Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu, i ku przebłagalni były [zwrócone]
twarze cherubów.

10
Zrobił też z drzewa akacjowego stół, którego długość wynosiła dwa
łokcie, jego szerokość jeden łokieć i jego wysokość półtora łokcia.
11

Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec.
12
I
uczynił wokoło listwę na cztery palce szeroką, i zrobił złoty wieniec dokoła
tej listwy.
13
Odlał następnie cztery złote pierścienie i przyprawił te
pierścienie do czterech rogów [stołu], gdzie się znajdują cztery jego nogi.

14
Blisko listwy znajdowały się pierścienie do włożenia w nie drążków z
drzewa akacjowego do przenoszenia stołu.
15
A zrobił te drążki z drzewa
akacjowego i pokrył je złotem. Przenoszono stół za ich pomocą.
16
Uczynił
także ze szczerego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i patery
do składania ofiar płynnych.

17
Zrobił też świecznik ze szczerego złota, z tego samego złota wykuł
ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem; jego kielichy oraz pąki i
kwiaty były z tej samej bryły.
18
Sześć ramion wychodziło z jego boków, trzy
ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego
jego boku.
19
I znajdowały się na jednym ramieniu trzy kielichy kształtu
kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami, i trzy kielichy kształtu kwiatów
migdałowych na drugim ramieniu z pąkami i kwiatami. Tak [było] na sześciu
ramionach wychodzących ze świecznika.
20
Na świeczniku zaś były cztery
kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami.
21
A pąk jeden
był pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami i jeden pąk pod dwoma
[następnymi] jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi
ze świecznika.
22
Pąki te i ramiona wychodziły z samego świecznika i były
[wykonane] z tej samej bryły szczerego złota.
23
Uczynił ze szczerego złota
siedem lamp oraz szczypce i popielnice do knotów.
24
Z talentu zaś szczerego
złota wykonał świecznik i wszystkie przyrządy należące do niego.

25
Potem do spalania kadzidła zbudował z drzewa akacjowego ołtarz; jego
długość wynosiła jeden łokieć, i jeden – jego szerokość, i był kwadratowy, a
wysokości miał dwa łokcie. I wychodziły z niego rogi.
26
Pokrył go szczerym
złotem, jego wierzch i jego boki wokoło, i jego rogi; uczynił na nim złoty
wieniec dokoła.
27
Poniżej zaś tego wieńca na dwóch jego bokach umieścił dwa
złote pierścienie na drążki, za pomocą których się go przenosi.
28
A drążki
wykonał z drzewa akacjowego i pokrył złotem.
29
Sporządził również święty
olej namaszczania oraz pachnące kadzidło, jak robi sporządzający wonności.

Zostaw wpis