Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 7)

1
Pan odpowiedział Mojżeszowi: “Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a
Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem.
2
Ty powiesz mu wszystko, co ci
rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił
Izraelitów ze swego kraju,
3
Ja zaś uczynię nieustępliwym serce faraona i
pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim.
4
Faraon nie usłucha was,
toteż wyciągnę rękę moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój
lud, synów Izraela z pośrodka nich, wśród wielkich kar.
5
I poznają
Egipcjanie, że Ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i
wyprowadzę z pośrodka nich Izraelitów”.

6
Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić.
7
Mojżesz
liczył wtedy osiemdziesiąt lat, a Aaron osiemdziesiąt trzy, gdy przemawiali
do faraona.
8
Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona:
9
“Jeśli faraon powie
wam tak: “Uczyńcie cud na waszą korzyść”, wtedy powiesz Aaronowi: Weź laskę
i rzuć ją przed faraonem, a przemieni się w węża”.
10
Mojżesz i Aaron
przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę
swoją przed faraonem i sługami jego, i zamieniła się w węża.
11
Faraon
wówczas kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili
to samo dzięki swej tajemnej wiedzy.
12
I rzucił każdy z nich laskę, i
zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski.
13
Mimo to
serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan.

Plagi egipskie

14
Rzekł Pan do Mojżesza: “Serce faraona jest twarde, wzbrania się
wypuścić lud.
15
Idź do faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę, pośpiesz mu na
spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża.
16

Powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem: Wypuść
lud mój, by Mi oddał cześć na pustyni! Oto dotąd nie posłuchałeś Mnie.
17

Tak mówi Pan: Po tym poznasz, że Ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą
mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew.
18
Ryby Nilu poginą, a Nil
wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z
Nilu”.

19
Pan powiedział do Mojżesza: “Mów do Aarona: Weź laskę swoją i
wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego
stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie
krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych”.

20
Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i
uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się
w krew.
21
Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak że
Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim.
22

Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swej wiedzy tajemnej.
Pozostało więc uparte serce faraona, i nie usłuchał ich, jak to Pan
zapowiedział.

23
Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do
serca.
24
Wszyscy Egipcjanie kopali w pobliżu Nilu, szukając wody do picia,
bo nie mogli pić wody z Nilu.
25
Upłynęło siedem dni od chwili, gdy Pan
uderzył Nil.
26
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza. “Idź do faraona i powiedz mu:
To mówi Pan: Wypuść lud mój, aby Mi służył.
27
A jeżeli ich nie wypuścisz,
to dotknę cały kraj twój plagą żab.
28
Nil zaroi się od żab. Wejdą do
pałacu twego, do sypialni twojej, do łoża twego, do domów sług twoich i ludu
twego, jak również do twoich pieców i do dzież twoich.
29
Żaby wślizną się i
do ciebie, i do twego ludu oraz do twoich sług”.

Zostaw wpis