Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 9)

1
Rzekł Pan do Mojżesza: “Idź do faraona i powiedz mu: Tak powiedział Pan,
Bóg Hebrajczyków: Wypuść mój lud, aby Mi służył.
2
Jeżeli ich nie wypuścisz,
a będziesz ich jeszcze zatrzymywał.
3
oto ręka Pana porazi bydło twoje na
polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza.
4

Lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z izraelskiego nic nie
zginie”.
5
Pan ustalił czas, mówiąc: “Jutro uczyni to Pan w tym kraju”.
6
I
nazajutrz Pan uczynił to, że wyginęło wszelkie bydło Egipcjan, a z bydła
Izraelitów nic nie zginęło.
7
Faraon posłał na zwiady, i oto nic nie zginęło
z bydła izraelskiego. Jednak serce faraona było uparte, i nie puścił ludu.

8
Rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: “Weźcie pełnymi garściami sadzy z
pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu na oczach faraona,
9
a pył będzie
się unosił nad całym krajem egipskim i sprawi u człowieka i u bydła w całej
ziemi egipskiej wrzody i pryszcze”.
10
Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli
przed faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu i powstały wrzody i pryszcze na
ludziach i zwierzętach.
11
Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z
powodu wrzodów, bo czarownicy mieli wrzody jak inni Egipcjanie.
12
Ale Pan
uczynił upartym serce faraona, tak iż nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan
Mojżeszowi.

13
I rzekł Pan do Mojżesza: “Wstań rano i idź do faraona, i powiedz mu:
To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby Mi służył,
14
ponieważ
tym razem ześlę wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoje sługi i na
twój lud, abyś poznał, że nie ma równego Mi na całej ziemi.
15
Bo już teraz
mógłbym wyciągnąć rękę i dotknąć ciebie i lud twój zarazą, byś został
usunięty z ziemi.
16
Lecz dlatego zostawiłem cię przy życiu, byś zobaczył
siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi.
17
Jeśli
zabraniasz jeszcze memu ludowi wyjścia i nie chcesz go puścić,
18
to jutro o
tej porze spuszczę bardzo wielki grad, jakiego jeszcze w Egipcie nie było od
dnia jego powstania aż dotąd.
19
A teraz poślij po twoje bydło i po
wszystko, co masz na polu, bo każdy człowiek i każde zwierzę znajdujące się
na polu, a nie zapędzone do zagrody, zginie, gdy na nich grad spadnie”.
20

Kto ze sług faraona zląkł się słów Pana, schronił sługi swoje i bydło do
domów,
21
ale kto nie wziął sobie słów Pana do serca, zostawił sługi swoje i
bydło na polu.

22
Pan rzekł do Mojżesza: “Wyciągnij rękę do nieba, by spadł grad na
całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi
egipskiej”.
23
I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot
i grad i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił również grad na ziemię egipską.

24
I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było
takich na całej ziem egipskiej od czasu, gdy [Egipt] stał się narodem.
25
I
spadł grad na całą ziemię egipską, na wszystko, co było na polu. Grad
zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na
polu.
26
Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie było gradu.
27

Polecił więc faraon, by zawołano Mojżesza i Aarona, i rzekł do nich:
“Zgrzeszyłem tym razem. Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy
winni.
28
Błagajcie Pana, aby ustał grzmot potężny i grad, a puszczę was i
nie będę was dłużej zatrzymywał”.
29
Odpowiedział mu Mojżesz: “Gdy wyjdę z
miasta, wyciągnę dłonie do Pana. Grzmoty ustaną, a gradu nie będzie więcej,
byś poznał, że ziemia należy do Pana.
30
Lecz ja wiem, że ty i słudzy twoi
nie boją się jeszcze Pana Boga”.
31
Len i jęczmień zostały zniszczone,
ponieważ jęczmień miał już kłosy, a len kwiecie.
32
Ale pszenica i orkisz
nie pokładły się, bo są późniejsze.
33
Wyszedł więc Mojżesz od faraona do
miasta i wyciągnął dłonie do Pana, i ustały grzmoty i grad. Także deszcz już
nie padał na ziemię.
34
Gdy faraon zobaczył, że ustał deszcz, grad i grzmot,
zaczął znowu grzeszyć i stało się twarde jego serce i [serca] sług jego.
35

I pozostało tak uparte serce faraona, że nie wypuścił Izraelitów, jak to
zapowiedział Pan przez Mojżesza.

Zostaw wpis