Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 1)

Wezwanie do nawrócenia się

1
Ósmego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo
do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo:
2
“Pan był bardzo
zagniewany na waszych przodków.
3
Powiedz im więc: Tak mówi Pan Zastępów:
Nawróćcie się do Mnie – wyrocznia Pana Zastępów – a Ja nawrócę się do was -
mówi Pan Zastępów.
4
Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali
dawniejsi prorocy: “Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny – wyrocznia Pana
Zastępów”. Ale oni nie usłuchali i zlekceważyli Mnie – mówi Pan.
5
Gdzież
są teraz wasi przodkowie? A może prorocy żyją wiecznie?
6
A jednak czyż
słowa moje i moje rozkazy, które wydałem sługom moim, prorokom, nie spełniły
się na waszych przodkach? I nawracając się, przyznali: Jak zamierzył Pan
Zastępów postąpić z nami stosownie do czynów i złości naszych – tak wobec
nas postąpił”.

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA

Wizja pierwsza: jeźdźcy

7
Dwudziestego czwartego dnia miesiąca jedenastego, czyli miesiąca
Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka
Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo.

8
Miałem widzenie w nocy: Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał
wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe.

9
Zapytałem: “Co to znaczy – panie mój?” Anioł, który mówił do mnie,
odpowiedział: “Wyjaśnię ci ich znaczenie”.
10
W tej chwili odezwał się
jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: “To są ci,
których Pan posłał, aby obiegli ziemię”.
11
Lecz oni sami zwrócili się do
anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili: “Przeszliśmy ziemię
wzdłuż i wszerz – a oto wszędzie panuje pokój”.

12
Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: “Panie Zastępów, czy długo
jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się
już lat siedemdziesiąt?”
13
W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do
mnie, słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą.

14
Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie:
“Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną
miłością,
15
lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy Ja się
gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu.
16
Dlatego tak mówi Pan:
Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu – wyrocznia
Pana Zastępów – i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie.

17
I to jeszcze głoś: Tak mówi Pan Zastępów: Miasta moje znowu zakwitną
dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem”.

Zostaw wpis