Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 11)

1
Otwórz twe bramy, Libanie,
niech twoje cedry strawi ogień!

2
Rozpaczaj, cyprysie, że cedr upadł,
że to, co najpiękniejsze, uległo zagładzie.
Jęczcie, dęby Baszanu,
że las dziewiczy zwalony na ziemię.

3
Słychać skargi pasterzy,
bo najlepsze pastwiska już ogołocone,
głośne ryki lwów słychać,
bo ozdoba Jordanu zmieniona w pustynię.

Dwaj pasterze

4
Pan tak do mnie powiedział: “Paś owce przeznaczone na zabicie,
5
które
kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią: “Wzbogaciłem się, niech będą
dzięki Panu”, a pasterze nie mają dla nich litości.
6
Ja też nie będą dłużej
litościwy dla mieszkańców kraju – wyrocznia Pana – ale każdego z nich wydam
w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a Ja
nikogo nie uwolnię z ich ręki”.

7
Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem
dwie laski: Jedną nazwałem “Łaskawość”, drugą “Zjednoczenie”. I pasłem owce.

8
Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także
cierpliwość względem owiec, one również zniechęciły się do mnie.
9
Dlatego
powiedziałem: Nie chcę was paść dłużej: co ma umrzeć, niech umiera, co ma
zginąć, niech ginie, a te, co pozostaną, niech się wzajemnie pożrą!
10

Wziąłem moją laskę “Łaskawość” i złamałem ją na znak zerwania przymierza,
które zawarłem z wszystkimi ludami.
11
I w tym właśnie dniu zostało ono
zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to
było słowo Pana.
12
Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za
słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ją sobie! I odważyli mi
trzydzieści srebrników.
13
Jednak Pan rzekł do mnie: “Wrzuć do skarbony tę
nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien”. Wziąłem więc
trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego.
14

Następnie złamałem moją drugą laskę “Zjednoczenie” na znak zerwania
braterstwa Judy z Izraelem.

15
Później rzekł Pan do mnie: “Weź powtórnie wyposażenie głupiego
pasterza!
16
Albowiem sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się
troszczył o to, co ginie; nie będzie szukał tego, co błądzi; nie będzie
leczył tego, co zranione; nie będzie karmił tego, co zdrowe. Ale będzie
zajadał mięso tłustych zwierząt, a ich kopyta będzie obrywał.

17
Biada złemu pasterzowi,
który trzodę porzuca.
Miecz niech spadnie na jego ramię
i na jego prawe oko!
Niech uschnie jego ramię,
a prawe oko niech całkiem zagaśnie!”

Zostaw wpis