Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 14)

Ostateczna walka – wywyższenie Jerozolimy

1
Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u
ciebie.

2
Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie
zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na
wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie.
3
Wtedy Pan
wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu
bitwy.
4
W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw
Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od
wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na
północ, a połowa na południe.
5
I będziecie uciekać na dolinę wśród moich
gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak
uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas
nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci.
6
W owym dniu nie będzie
światła ani zimna, ani mrozu.

7
Będzie to jeden jedyny dzień – Pan tylko wie o nim – nie będzie to
dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno.
8
W owym dniu wypłyną z
Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a
połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie.
9
A Pan
będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego
imię.
10
Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na południe
od Jerozolimy. Ona jednak będzie wzniesiona i zamieszkana na swoim miejscu:
od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do Bramy Narożnej, od wieży
Chananela aż do tłoczni królewskich.
11
Będą w niej mieszkali, a klątwa już
jej nie dosięgnie. Jerozolima żyć będzie bezpiecznie.

12
A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z
Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na
nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach.

13
W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden
drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego.
14
Juda także
będzie walczył w Jerozolimie, gdzie zebrane zostaną bogactwa wszystkich
okolicznych ludów: złoto, srebro i ubrania ponad wszelką miarę.
15
Zagłada,
podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły, i wszystkie
zwierzęta, znajdujące się w tym obozie.

16
Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział
w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon
Królowi – Panu Zastępów – i obchodzić Święto Namiotów.
17
A te z ludów
ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi – Panu
Zastępów – będą pozbawione deszczu.
18
A jeśli lud Egiptu tam się nie
wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan
doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów.
19
Taka więc
kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta
Namiotów.
20
Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis: “Poświęcone
Panu”, a kotły [zwyczajne] w domu Pańskim będą jak kropielnice przed
ołtarzem.
21
Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu
Zastępów. I będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę, będą brać
je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana
Zastępów.

Zostaw wpis