Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 2)

Wizja druga: rogi i czterech rzemieślników

1
Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi.
2
“Co
one oznaczają?” – zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział:
“To są rogi, które przygniotły Judę, <Izraela> i Jeruzalem”.

3
Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników.
4
A kiedy zapytałem:
“Do jakiej pracy oni spieszą?” – odpowiedział: “Tamte rogi przygniotły Judę,
tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą
i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją
zniszczyć”.

Wizja trzecia: młodzieniec ze sznurem mierniczym

5
Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze
sznurem mierniczym w ręku.
6
“Dokąd idziesz?” – zapytałem. A on rzekł: “Chcę
przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość”.
7
I wystąpił
anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł,
8
któremu on
nakazał: “Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez
murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie.
9
Ja będę dokoła niej
murem ognistym – wyrocznia Pana – a chwała moja zamieszka pośród niej”.

Orędzie do wygnańców

10
“Biada, biada! Uciekajcie z kraju północy – wyrocznia Pana. Na cztery
strony świata rozproszyłem was.
11
Biada ci, chroń się, Syjonie, który
jeszcze przebywasz w Babilonii”.

12
Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły:
“Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
13
Już prawica moja nad nimi
wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan
Zastępów mnie posłał.

14
Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie
- wyrocznia Pana.
15
Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą
ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie
posłał do ciebie”.

16
Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i
wybierze sobie znów Jeruzalem.
17
Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem
Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego.

Zostaw wpis