Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 4)

Wizja piąta: świecznik i dwie oliwki

1
Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś
śpiącego.
2
I zapytał mnie: “Co widzisz?” Odpowiedziałem: Widzę świecznik,
cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik, podtrzymujący siedem lamp, a każda
lampa ma siedem palników.
3
I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a
druga z lewej strony zbiornika.

4
Zapytałem anioła, który mówił do mnie: “Co to wszystko znaczy, panie
mój?”
5
Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: “Nie wiesz, co to wszystko
znaczy?” Odrzekłem: “Nie, panie mój!”

6
W odpowiedzi przemówił do mnie: “Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie
siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] – mówi Pan Zastępów.
7
Czymże
ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród
radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią!”

8
Potem Pan skierował do mnie to słowo:
9
“Ręce Zorobabela położyły
fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan
Zastępów posłał mnie do was.
10
Bo któż by lekceważył chwilę skromnego
początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem
owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi”.

11
I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: “Co oznaczają te dwie
oliwki z prawej i z lewej strony świecznika?
12
Powtórnie tak go zapytałem:
Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota
oliwa?”
13
“Nie wiesz – odpowiedział mi – co one oznaczają?” Odrzekłem:
“Nie, panie mój!”
14
I wyjaśnił: “To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed
Panem całego świata”.

1 wpis

  1. Przemek

    Świecznik cały ze złota posiada ducha środka , który dzieli się na siedem darów . Siedem duchów Bożych jest wysłanych na całą ziemię mądrość , rozum , rada ,męstwo , umiejętność , pobożność , bojaźń Boża. Gałązki oliwne to Chrystus i Odnowiciel ,który przyjdzie o jedenastej .

Zostaw wpis