Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 5)

Wizja szósta: latający zwój

1
Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [ukazał się] zwój latający.

2
I zapytał mnie [anioł]: “Co widzisz?” Odpowiedziałem: “Widzę zwój,
długości dwudziestu łokci i szerokości dziesięciu łokci, unoszący się w
powietrzu”.
3
Wytłumaczył mi znowu: “To jest przekleństwo, które zawisło nad
całym krajem. Według niego zostanie każdy złodziej i każdy krzywoprzysięzca
stąd wytępiony.
4
Pozwolę mu działać – wyrocznia Pana Zastępów – a spadnie
ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje
Imię, wtargnie do wnętrza i w zgliszcza zamieni przyciesie i mury”.

Wizja siódma: dzban

5
Potem ukazał się anioł, który mówił do mnie, i rzekł: “Podnieś oczy i
popatrz na zbliżający się przedmiot”.
6
Zapytałem: “Co to jest?”
Odpowiedział: “Zbliża się dzban”. I dodał: “To zresztą można zobaczyć w
każdym zakątku świata”.
7
Potem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem
we wnętrzu dzbana siedzącą kobietę.
8
I rzekł: “To jest bezbożność”, i
zepchnął ją z powrotem do wnętrza dzbana, a otwór zakrył ołowianą płytą.

9
Potem podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem dwie kobiety.
Zbliżały się na skrzydłach, rozpostartych na wietrze niby skrzydła bociana,
i poniosły dzban wysoko między niebem a ziemią.
10
Zwróciłem się do anioła,
który do mnie mówił, z zapytaniem: “Dokąd one poniosą ten dzban?”
11

Odpowiedział: “Do kraju Szinear, by tam zbudować dla niego dom. Tam złożą
dzban na ustalonej dla niego podstawie”.

Zostaw wpis