Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 7)

ZAGADNIENIA MORALNE

Sprawa postu

1
W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesiąca
dziesiątego, czyli Kislew, Pan skierował słowo do Zachariasza.

2
Z Betel posłano Sar-Esera i Regem-Meleka z ich ludźmi, aby przebłagać
Pana,
3
a kapłanów ze świątyni Pana Zastępów oraz proroków zapytać: “Czy w
piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i postach, jak to czyniłem
dotychczas, od wielu lat?”

4
Pan Zastępów skierował do mnie to słowo:
5
“Powiedz ludowi całego
kraju i kapłanom: Jeżeli przez siedemdziesiąt lat pościliście w żałobie w
piątym i siódmym miesiącu – czy pościliście ze względu na Mnie?
6
A kiedy
jecie i pijecie – czy to nie dla siebie jecie i pijecie?
7
Czy nie znacie
słów, które Pan głosił przez dawnych proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i
okoliczne miasta tętniły życiem i kwitły pokojem, kiedy jeszcze Negeb i
Szefela były zamieszkane?”

8
Potem Pan skierował to słowo do Zachariasza:
9
“To mówi Pan Zastępów:
Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i
miłosierdzie.
10
Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie
żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!”
11
Ale oni nie chcieli
słuchać. Przybrali postawę oporną i zatkali uszy, aby nie słyszeć.
12
Serca
ich stały się twarde jak diament – nie zwracali uwagi na Prawo i na słowa
Pana Zastępów, którymi napominał przez Ducha swojego za pośrednictwem
dawnych proroków. I Pan Zastępów zapłonął wielkim gniewem.
13
I tak się
stało: “Ponieważ oni nie słuchali, kiedy wołałem – i Ja nie wysłucham, kiedy
oni wołać będą – mówi Pan Zastępów.
14
I rozproszyłem ich po wszystkich
narodach, których dotychczas nie znali. Kraj zaś po nich pozostaje pustynny,
bez przechodnia. Tak doprowadzili kwitnący kraj do ruiny”.

Zostaw wpis