Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 8)

Obrazy czasów mesjańskich

1
Pan Zastępów skierował następujące słowo:

2
“Tak mówi Pan Zastępów:
Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon
i broni go mój gniew potężny”.

3
To mówi Pan:
“Powrócę znowu na Syjon
i zamieszkam znowu w Jeruzalem.
I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym,
a górę Pana Zastępów – Górą Świętą”.

4
Tak mówi Pan Zastępów:
“I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą
na placach Jeruzalem,
wszyscy z laskami w ręku
z powodu podeszłego wieku.

5
I zaroją się place miasta
od bawiących się tam chłopców i dziewcząt”.

6
Tak mówi Pan Zastępów:
“Jeżeli uchodzić to będzie za coś niezwykłego
w oczach Reszty tego ludu
w owych dniach,
czy Ja również mam to uważać za coś niezwykłego?” –
wyrocznia Pana Zastępów.

7
Tak mówi Pan Zastępów:
“Oto Ja wybawię lud mój
z krainy wschodu
i z krainy zachodu słońca.

8
Sprowadzę ich
i mieszkać będą w Jeruzalem.
I będą moim ludem,
a Ja będę ich Bogiem,
wiernym i sprawiedliwym”.

9
Tak mówi Pan Zastępów: “Niech nabiorą siły ręce, was, którzy w tych
dniach słuchaliście słów, jakie prorocy głosili, gdy zakładano fundamenty
domu Pana Zastępów dla odbudowania świątyni.
10
Albowiem dotychczas ani
ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy
przechodzień był zagrożony przez wroga – podburzyłem wszystkich ludzi
nawzajem przeciw sobie.
11
Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak
poprzednio – wyrocznia Pana Zastępów.

12
Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju,
winnice okryją się owocami,
ziemia wyda plony,
niebiosa dostarczą rosy.
Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu.

13
I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski,
przekleństwem wśród narodów, tak, [gdy] was wybawię, będziecie
błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!”

14
Tak mówi Pan Zastępów: “Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy
przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu – rzekł Pan Zastępów – i nie
żałowałem tego,
15
tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i
narodowi judzkiemu, nie lękajcie się!

16 A takie przykazania powinniście zachować:
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich,
w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!

17
Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich,
nie przysięgajcie fałszywie,
gdyż tego wszystkiego nienawidzę” –
wyrocznia Pana.

18
I Pan Zastępów skierował do mnie to słowo:
19
“Tak mówi Pan Zastępów:
Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego
miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto
przyjemne. Ale miłujcie prawdę i pokój!”

20
Tak mówi Pan Zastępów: “W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu
miast.
21
Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy
zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – i ja idę także”.
22
I
tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w
Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.

23
Tak mówi Pan Zastępów: “W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich
narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc:
Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg”.

Zostaw wpis