1 List do Koryntian (1 Kor 16)

Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe 1 Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. 2 Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży...

Rozwiń wpis

1 List do Koryntian (1 Kor 14)

Zasady korzystania z charyzmatów 1 Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! 2 Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a...

Rozwiń wpis

1 List do Koryntian (1 Kor 15)

WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU Zmartwychwstanie Chrystusa faktem poświadczonym 1 Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. 2 Przez nią również będziecie...

Rozwiń wpis

1 List do Koryntian (1 Kor 12)

Charyzmaty Ducha Świętego 1 Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. 2 Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. 3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając...

Rozwiń wpis

1 List do Koryntian (1 Kor 13)

Hymn o miłości 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,...

Rozwiń wpis

1 List do Koryntian (1 Kor 10)

Przykład z dziejów Izraela 1 Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w...

Rozwiń wpis