1 List do Tymoteusza (1 Tm 5)

Zalecenie ogólne 1 Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych - jak braci, 2 starsze kobiety – jak matki; młodsze – jak siostry, z całą czystością! Sprawa wdów 3 Miej we czci...

Rozwiń wpis

1 List do Tymoteusza (1 Tm 6)

Niewolnicy i panowie 1 Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. 2 Ci zaś, którzy mają wierzących panów,...

Rozwiń wpis

1 List do Tymoteusza (1 Tm 3)

Przymioty duchownych 1 Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. 2 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny...

Rozwiń wpis

1 List do Tymoteusza (1 Tm 4)

Przestroga przed błędnymi naukami 1 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie...

Rozwiń wpis

1 List do Tymoteusza (1 Tm 1)

Adres 1 Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei - 2 do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i...

Rozwiń wpis

1 List do Tymoteusza (1 Tm 2)

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich 1 Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: 2 za królów i za wszystkich sprawujących władze,...

Rozwiń wpis