2 List do Koryntian (2 Kor 13)

1 Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa. 2 Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam - jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz – tym, którzy już...

Rozwiń wpis

2 List do Koryntian (2 Kor 11)

Apostoł chlubi się swym życiem pełnym troski o wiernych 1 O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie znosicie! 2 Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was...

Rozwiń wpis

2 List do Koryntian (2 Kor 12)

1 Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń i objawień Pańskich. 2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza...

Rozwiń wpis

2 List do Koryntian (2 Kor 10)

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA O rzekomej słabości Apostoła 1 Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa, ja, który będąc między wami, uchodzę w oczach waszych za pokornego a z daleka od was...

Rozwiń wpis

2 List do Koryntian (2 Kor 8)

O JAŁMUŻNIE DLA UBOGICH Z JEROZOLIMY Hojność na rzecz ubogich 1 Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, 2 jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne...

Rozwiń wpis

2 List do Koryntian (2 Kor 9)

1 O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać. 2 Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: “Achaja gotowa jest już od zeszłego...

Rozwiń wpis