2 List do Tesaloniczan (2 Tes 2)

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa 1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym...

Rozwiń wpis

2 List do Tesaloniczan (2 Tes 3)

Zachęty i napomnienia 1 Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, 2 abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy...

Rozwiń wpis

2 List do Tesaloniczan (2 Tes 1)

Adres 1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Dziękczynienie Apostoła 3 Bracia, zawsze...

Rozwiń wpis