2 List do Tymoteusza (2 Tm 3)

Zapowiedź wielkiego odstępstwa 1 A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, 3 bez...

Rozwiń wpis

2 List do Tymoteusza (2 Tm 4)

Zwalczać wszelkie zło! 1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie...

Rozwiń wpis

2 List do Tymoteusza (2 Tm 1)

Adres 1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] dla [głoszenia] życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, 2 do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa...

Rozwiń wpis

2 List do Tymoteusza (2 Tm 2)

Trudzić się po żołniersku! 1 Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 2 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom,...

Rozwiń wpis