Dzieje Apostolskie (Dz 27)

Więzień wyrusza ku Rzymowi 1 Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty, imieniem Juliusz. 2 Wsiedliśmy na okręt adramyteński, płynący do portów...

Rozwiń wpis

Dzieje Apostolskie (Dz 28)

Pobyt Apostoła na Malcie 1 Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. 2 Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość; rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i...

Rozwiń wpis

Dzieje Apostolskie (Dz 25)

Przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara 1 Po trzech dniach od objęcia urzędowania w prowincji udał się Festus z Cezarei do Jerozolimy. 2 Arcykapłani i najznakomitsi Żydzi wnieśli do niego skargę...

Rozwiń wpis

Dzieje Apostolskie (Dz 26)

Mowa Apostoła przed królem 1 “Wolno ci mówić w swojej obronie” – powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł wyciągnąwszy rękę rozpoczął mowę obronną: 2 “Uważam to za szczęście, że mogę...

Rozwiń wpis

Dzieje Apostolskie (Dz 24)

Przed sądem prokuratora Feliksa 1 Po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem, niejakim Tertullosem. Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. 2 Kiedy go wezwano,...

Rozwiń wpis

Dzieje Apostolskie (Dz 23)

1 Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: “Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem”. 2 Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w...

Rozwiń wpis