Ewangelia wg św. Jana (J 20)

PO ZMARTWYCHWSTANIU Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie 1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Jana (J 21)

Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei 1 Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Jana (J 19)

“Oto Człowiek” 1 Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. 2 A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. 3 Potem podchodzili do Niego i...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Jana (J 17)

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA W obliczu dokonanego dzieła 1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: “Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Jana (J 18)

JEZUS W OGRÓJCU Pojmanie 1 To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. 2 Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Jana (J 15)

Zjednoczenie z Chrystusem 1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby...

Rozwiń wpis