Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 23)

Jezus przed Piłatem 1 Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go przed Piłata. 2 Tam zaczęli oskarżać Go: “Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 24)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pusty grób 1 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. 2 Kamień od grobu zastały odsunięty. 3 A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 21)

Grosz wdowi 1 Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. 2 Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, 3 i rzekł: “Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 22)

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza 1 Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. 2 Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 19)

Zacheusz 1 Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 2 A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 3 Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 20)

Pytanie o władzę 1 Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę, podeszli arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi 2 i zapytali Go: “Powiedz nam, jakim prawem to czynisz albo kto Ci...

Rozwiń wpis