Ewangelia wg św. Marka (Mk 16)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pusty grób 1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Marka (Mk 14)

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Spisek przeciw Jezusowi 1 Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. 2 Lecz...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Marka (Mk 15)

Jezus przed Piłatem 1 Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. 2 Piłat zapytał Go:...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Marka (Mk 12)

Przypowieść o przewrotnych rolnikach 1 I zaczął im mówić w przypowieściach: “Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Marka (Mk 13)

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA Zniszczenie świątyni 1 Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: “Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!” 2 Jezus mu odpowiedział:...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Marka (Mk 10)

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY Nierozerwalność małżeństwa 1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. 2 Przystąpili do Niego...

Rozwiń wpis