Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 28)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pusty grób 1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. 2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 26)

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Ostatnia zapowiedź męki 1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: 2 “Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 27)

Wydanie Jezusa Piłatowi 1 A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. 2 Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika <Poncjusza>...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 25)

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych 1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 2 Pięć z nich było nierozsądnych, a...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 23)

MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie 1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 “Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i...

Rozwiń wpis

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 24)

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA Zniszczenie świątyni 1 Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. 2 Lecz On rzekł do nich: “Widzicie to...

Rozwiń wpis