List do Efezjan (Ef 6)

Dzieci a rodzice 1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na...

Rozwiń wpis

List do Efezjan (Ef 5)

1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Przeciw nadużyciom...

Rozwiń wpis

List do Efezjan (Ef 4)

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM O zachowanie jedności 1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,...

Rozwiń wpis

List do Efezjan (Ef 2)

Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie 1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy...

Rozwiń wpis

List do Efezjan (Ef 3)

Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan 1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan… 2 bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, 3 że mianowicie...

Rozwiń wpis

List do Efezjan (Ef 1)

Adres 1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są <w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! MISTERIUM...

Rozwiń wpis