List do Filipian (Flp 4)

1 Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani! Napomnienia szczegółowe 2 Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w...

Rozwiń wpis

List do Filipian (Flp 2)

1 Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - 2 dopełnijcie mojej radości przez to, że...

Rozwiń wpis

List do Filipian (Flp 3)

NA WZÓR APOSTOŁA KU PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Przeciw nawrotom do judaizmu 1 W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem...

Rozwiń wpis

List do Filipian (Flp 1)

Adres 1 Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa...

Rozwiń wpis