List do Galatów (Ga 5)

Bezużyteczność obrzezania 1 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! 2 Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się...

Rozwiń wpis

List do Galatów (Ga 6)

Różne upomnienia 1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ...

Rozwiń wpis

List do Galatów (Ga 4)

1 I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. 2 Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. 3 My...

Rozwiń wpis

List do Galatów (Ga 2)

Potwierdzenie ze strony św. Pawła i innych Apostołów 1 Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. 2 Udałem się zaś w tę stronę na skutek...

Rozwiń wpis

List do Galatów (Ga 3)

DOWODY BIBLIJNE PRAWDZIWOŚCI EWANGELII PAWŁOWEJ Usprawiedliwienie Galatów – faktem bezspornym 1 O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa...

Rozwiń wpis

List do Galatów (Ga 1)

Adres 1 Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, 2 i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów...

Rozwiń wpis