List do Kolosan (Kol 4)

1 Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. O gorliwości i roztropności wobec pogan 2 Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród...

Rozwiń wpis

List do Kolosan (Kol 2)

Troska Apostoła o wiarę adresatów 1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, 2 aby ich serca doznały...

Rozwiń wpis

List do Kolosan (Kol 3)

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE Chwalebny Chrystus – zasadą nowego życia 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 2 Dążcie...

Rozwiń wpis

List do Kolosan (Kol 1)

Adres 1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, 2 do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! Uznanie dla adresatów wyrażone dziękczynną...

Rozwiń wpis