List do Rzymian (Rz 15)

Chrystus wzorem postępowania wobec braci 1 A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. 2 Niech każdy z nas stara się o to, co...

Rozwiń wpis

List do Rzymian (Rz 16)

Polecenie diakonisty Feby 1 Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. 2 Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej...

Rozwiń wpis

List do Rzymian (Rz 13)

Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej 1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto...

Rozwiń wpis

List do Rzymian (Rz 14)

WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów 1 A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. 2 Jeden jest zdania, że można jeść wszystko,...

Rozwiń wpis

List do Rzymian (Rz 11)

Odrzucenie Izraela jest częściowe i czasowe 1 Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. 2 Nie odrzucił Bóg swego ludu, który...

Rozwiń wpis

List do Rzymian (Rz 12)

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN MIŁOŚĆ I POKORA – ZASADĄ POSTĘPOWANIA Życie ludzkie składaniem ofiar Bogu 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą,...

Rozwiń wpis